Світлові характеристики ламп

Тип лампи розжарю-вання Напруга живлення 220 В Тип газорозрядної лампи Напруга живлення 220В
Світловий потік, лм Світлова віддача, лм/Вт Світловий потік, лм Світлова віддача, лм/Вт
В -15 7,0 ЛСД - 20
В - 20 8,0 ЛД - 20
Г - 40 10,0 ЛБ - 20
К - 40 11,5 ЛДС - 30 48,8
Г - 60 11,9 ЛД - 30 54,5
БК - 100 14,5 ЛЛЛБ - 30 70,5
Г - 150 13,5 ЛДС - 40 52,5
Г - 200 14,0 ЛД - 40 58,5
Г - 300 15,4 ЛБ - 40
Г - 500 16,6 ЛДС - 80 44,5
Г - 750 17,5 ЛД - 80 50,8
Г - 1000 18,6 ЛТБ-80 74,3
ЛБ - 80 65,3

9.Знайдемо кількість світильників в приміщенні (рис.6).


3 1,3 4,7 1,3

2

0,4

3,6

0,4


242424


Рис. 6. План розташування світильників типу ПВЛМ в приміщенні

За табл. 12 (позиція 83) світильники типу ПВЛМ має дві люмінесцентні лампи (ЛЛ), потужність – 80 Вт, криву сили світла – Г1. За табл. 7 параметр КСС дорівнює l = 0,91. Але l = L / hп , де розрахункова висота світильника h = hп = H – hp – hc , де hc = 0. Підставляємо дані: hп = H – hp = 6 м – 0,8 м = 5,2 м. Звідси оптимальна відстань між світильниками: L = l× hп = 0,91× 5,2 м » 4,7 м. Враховуючи розміри світильника 1,3 ´ 0,4, то за довжиною приміщення А = 48 м розміщується N1 = 48 м / (1,3 + 4,7) м = 8 (штук), а за шириною – N2 = 24 м / (0,4 + 3,6) м = 6 (штук). Таким чином, загальна кількість світильників N = N1×N2 =8 × 6 = 48 (штук). На рис.6 показаний план розташування світильників.

Завдання для розрахункової роботи з світлотехніки

Завдання: Виконати розрахунок загального штучного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку. Порівняти фактичну загальну рівномірну освітленість приміщення з нормативною освітленістю. Якщо фактична освітленість Eф менша за нормативну, то підрахувати необхідну кількість світильників для того, щоб нова фактична освітленість Eф1 практично відповідала нормативній Eн , або не змінюючи кількість світильників збільшити потужність ламп.

Зауваження 1. Перед розв’язанням задачі розглянути аналіз методів розрахунку штучного освітлення (розділи 2, 3 і 4) і проаналізувати методику розв’язання конкретних світлотехнічних задач (розділ 5).

Зауваження 1. Розшифровування абревіатури типу лампи (див. табл. 12) подані в табл. 18, де в першій колонці позначений тип лампи українською, а в дужках – російською мовою.

Таблиця 18

Назви освітлювальних ламп

Тип лампи Повна назва лампи (в дужках російськомовна термінологія) Тип лампи Повна назва лампи (в дужках російськомовна термінологія)
ДРЛ (ДРЛ) Дугова ртутна лампа високого тиску ГЛР (ГЛН) Галогенні лампи розжарювання (“накаливания”)
ДРІ (ДРИ) Дугова ртутна металогалогенна лампа ЛР (ЛН) Лампи розжарювання (“накаливания”)
НЛВТ (НЛВД) Натрієва газорозрядна лампа високого тиску (“давления”) ЛЛ (ЛЛ) Люмінесцентні лампи: білого світла (ЛБ), денного світла (ЛД), природного (“естественного”) світла (ЛП)®(ЛЕ), холодно-білого світла (ЛХБ), тепло-білого світла (ЛТБ)

Вихідні дані та вимоги до розрахунку:

1) вид приміщення;

2) розміри приміщення, А ´ В ´ H, м;

3) тип світильників, які встановлені в даному приміщенні (табл. 12);

4) кількість світильників, N;

5) тип ламп усвітильнику (табл. 2; 4; 5; 6; 12; 15);

6) число ламп, n;

7) коефіцієнти відбиття світлового потоку від стелі rстелі, від стін rстін і від підлоги rпідл (табл. 8);

8) висота умовної робочої поверхні над підлогою, hp = 0,8 м (рис. 3);

9) висота звису світильника hс (рис. 3). Для люмінесцентних ламп треба прийняти hс = 0, а для ламп розжарювання, ДРЛ і ДРІ – hс = 40 см;

10) розрахункова висота люмінесцентного світильника над робочим столом визначається за формулою h = H – hp , а для ламп розжарювання, ДРЛ і ДРІ за формулою h = hп = H – hp – hс (рис. 3);

11) оптимальна відстань між світильниками L визначається за відомою формулою L = l × h, де параметр l табульований (l = 0,36 ... 2,6), залежить від виду КСС та визначається за таблицею7;

11) затемнення робочих місць немає;

12) коефіцієнт мінімального освітлення (коефіцієнт нерівномірності освітлення) для люмінесцентних ламп складає z = 1,1, а для ламп розжарювання ДРЛ і ДРІ цей коефіцієнт дорівнює z = 1,15;

13) значення індексу приміщення визначати за формулою:

i = A × B / (A+B) × hп ;

14) розрахункову (фактичну) освітленість визначати за формулою:

Eр = N × n × h × Ф / (S × z × kз);

15) номінальні світлові потоки ламп розжарювання, люмінесцентних ламп, натрієвих ламп високого тиску та дугових ртутних ламп типів ДРЛ і ДРІ визначають за таблицями 2, 4, 5, 6 і 15;

16) фактична проектована освітленість Eф повинна відповідати нормативній величині Eн освітленості відповідно потужності чи типу лампи, кількості ламп в одному світильнику, кількості світильників і схемі їх розташування в приміщенні;

17) розрахунок загального штучного освітлення повинен завершуватися коротким висновком, який узагальнює процедури розрахунку, акцентує увагу на достовірності отриманих результатів та їх значимість;

18) електронний варіант розрахунку загального штучного освітлення перевірити на граматичні та синтаксичні помилки, а далі перетворити за допомогою принтера в паперову матеріалізовану форму, а далі зброшурувати листи паперу за допомогою скріпок.

Вихідні дані до розрахунку наведені в табл. 19. Вказані дані є основою для вибору варіанту розрахункової роботи, який співпадає з порядковим номером студента в журналі групи.

Таблиця 19


2676743720857416.html
2676774951148101.html
    PR.RU™