МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Схема взаємозв’язку діагностики, аналізу, аудиту

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Економічна діагностика близька до економічного аналізу, однак це не одне і те саме.

Можна відмітити ряд моментів, що накладають відмінні риси на економічну діагностику в порівнянні з традиційним економічним аналізом. ЕА і ЕД розрізняються, за цілями задачами, інструментарієм.

АНАЛІЗ визначає кількісне значення параметрів, відхилення різних параметрів від норми.

ДІАГНОСТИКА орієнтується на пізнання економічних протиріч і основну увагу приділяє інтерпретації тих чи інших економічних результатів діяльності підприємства.

Схема 1.Порівняння змісту економічної діагностики та економічного аналізу


Порівняльні ознаки Економічний аналіз Економічна діагностика
1. Маштабність Конкретність Всеосяжність
2. Інформативна база Окремі процеси
3.Результат Опис ситуації Опрацювання рекомендацій щодо поліпшення
4.Методологічна основа Індивідуальна Комплексні методи
5.Об’єкт дослідження Операція, види діяльності Майновий комплекс

В економічній діагностиці застосовуються:

1. -методи прогнозування (кількісні і якісні);

2. -методи аналізу факторів виробництва;

3. -економіко-математичні методи.

Методи прогнозування

Якісні базуються на дослідженні наявного досвіду, знань та інтуїції дослідника.

Методи експертних оцінок -сутність методу полягає в тому, що прогнозні оцінки визначаються на основі висновків експертів, яким доручається аргументоване обґрунтування своєї точки зору про стан і розвиток того чи іншого ринку, виробничої ситуації, проблеми. Особливістю цих методів є можливість прогнозувати якісні характеристики ринку, наприклад: зміна соціально-політичного становища на ринку та ін.

До недоліків експертних методів належать: суб’єктивність думок експертів.Метод комісійможе означати організацію „круглого столу” та інших подібних заходів, у рамках яких відбувається узгодження думок експертів.


2674854495683748.html
2674882257471078.html
    PR.RU™