Дослідження та висновки

Дослідження документа – об’єктаданої експертизи– дає підстави вважати, що це – примірник видання, оригінал, поліграфічні характеристики якого репрезентовано у бібліографії та інших джерелах таким чином:

Автор: Кондаков Никодим Павлович.

Назва: История и памятники византийской эмали (на тит. арк.). Византийские эмали. Собрание [А.В.] Звенигородского (на опр., корінці); Византийские эмали. Собрание А.В. Звенигородского (на шмуцтит. перед тит. арк.).

Передмова, під текстом факс. підпису: «А. Звенигородской».

Вихідні дані: СПб.: [б. в.], 1892.

Кількість аркушів, сторінок; кількість ілюстрацій: [1] пустий, [1] арк., [1] арк. портр., [5] арк., VIII, 394 с., [1], [1] пустий арк., 113 іл. в основ. тексті, [31] окр. арк. табл. (кольор. іл.; з порушенням нумерації: 1 – 13, 13bis, 14, 15, 15bis, 16 – 20, 20bis, 21 – 28).

Мова друкованого тексту: рос., фр., нім. (див. Тираж).

Ілюстрації: хромолітографії, зображення: емалі з колекції
О.В. Звенігородського, ін. зібрань; викон. за участю рос. худож.-граверів у майстерні А. Остерріта (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина); портр.
О.В. Звенігородського роботи фр. худож. К. Гальяра.

Оздоблення: декор.-орнамент. оформлення шмуцтитулів – кольор. рамки, заставки; кольор. кінцівки в основ. тексті за мотивами візант. орнаменту. Ініціали за ескізами Н.П. Кондакова, основ. джерело – грец. рукоп. XI ст. творів Григорія Богослова.

Матеріал блока папір, вигот. спеціально для цього вид. Новою папер. мануфактурою у м. Страсбург, Німеччина (тепер м. Страсбур, Франція).

Видавничій обріз червоною та зеленою фарбами, золотом: орнаментальна композиція; края алюмінієвою фарбою.

Видавнича оправа:картон у шкірі, шкіряний корінець: біла шагрень, конгревне тиснення без кольору та золотом, фон золотом та чорною фарбою, зображення – мотиви візант. орнаменту, текст, див.: Назва; по центру ниж. кришки герб роду Звенігородських; викон. фірмою «Гюбель і Денк» (м. Лейпціг, Німеччина).

Видавнича суперобкладинка та закладка з парчі, виткані золотими, срібними, червоними, синіми та зеленими нитками на фабриці братів Сапожнікових (м. Москва). На закладці композиції з візант. орнаменту, червоними нитками монограма АЗ (рос.: Александр Звенигородской), текст – цитата з трагедії «Ерехтей» давньогрецького драматурга Евріпіда (V ст. до н.е.) мовою оригіналу, пер.: «Розгорни ці аркуші, що говорять, прославляючи мудрих», під текстом: «1892». Закладку скріплено з блоком плетеною золотою ниткою.Видавничій форзац: нім. папір, зображення: візант. орнамент 7-ма фарбами; бордюри – орнамент. тиснення золотом.

Видавничий футляр.

Ціна не вказана; у продаж примірники майже не надходили, окр. пр. продавалися по ціні до 1000 крб золотом Російської імперії (джерело 8; ця інформація потребує перевірки).

Тираж загальний 600 пр., по 200 рос., фр., нім. мовами; пр. підносні, нумеровані.

Примірники зберігаються у Рос. Нац. б-ці, Рос. держ. б-ці, б-ці Ермітажу, м. С.-Петербург, РФ (пр. рос. імператора Миколи ІІ), Нац. б-ці України ім. В.І. Вернадського, ін. вітчизн. та зарубіж. б-ках і музеях. Наприкінці ХІХ-го – на початку ХХ ст. пр. були придбані королями Бельгії, Італії, Швеції, імператором Австрії, бухарським еміром.

Додаткова інформація про видання.За оцінкою спеціалістів є видат. пам’яткою рос. друк. мистецтва кінця ХІХ ст., «російським чудом» (В.В. Стасов). Автор – Никодим Павлович Кондаков (1844 – 1925), рос. мистецтвознавець, археолог, історик візант. і давньорус. мистец. За пр. «История и памятники византийской эмали» нагородж. золотою медаллю Рос. археолог. т-ва. Видання ініційоване та профінансоване (130 тис. р. сріблом) Олександром Викторовичем Звенігородським (1837 – 1903), дійс. чл. Імперат. географ. т-ва, позаштат. помічником статс-секр. Держ. канцелярії, власником репрезентованої колекції ( у вид. табл. 1–24). До складу вид. увійшли також зображення емалей з ін. зібрань. Вид. підгот. за участю видат. діячів науки та мистецтва – рос. худож. та муз. критика, історика мистецтва, археолога Володимира Васильовича Стасова (1824 –1906), рос. худож.-гравера Василя Васильовича Мате (1856 – 1917), рос. архітектора Івана Павловича Ропета (1845 – 1908) та ін. Дискусійним залишаються питання щодо справж. наук. цінності колекції О.В. Зве-нігородського, к-сті оригіналів та стилізацій-підробок у її складі, однак це аж ніяк не знижує іст.-культ. цінності видання як кн. пам'ятки, полігр. шедевра.

Рос. текст у друк. М.М. Стасюлевича (м. С.-Петербург), шрифт текстів кольор. шмуцтитулів у рос. варіанті видання вигот. на основі шрифту давньорус. кн. пам’ятки – Євангеліє апракос короткий («Остромирово») 1056 – 1057 рр., друк фарбами і золотом викон. в майстернях Експедиції заготовлення держ. паперів (м. С.-Петербург).

Букініст. та аукціон. ціни за пр.: від 375 до 700 р. (рос. мовою, букініст. магазини Рос. імперії, кінець ХІХ – початок ХХ ст.), 2500 р. (рос. мовою, рад. кат.-прейскурант на купівлю та продаж букініст. і антиквар. кн., 1989 р.). 4 млн. 600 тис. р. (фр. мовою, аукціон АД «Гелос», Москва, 2005 р.), 31.250 фунтів стерлінгів (фр. мовою, аукціон Сотбі, Лондон, 2008 р.) Продаж з аукціона АД «Гелос»" визнаний кращим букіністичним продажем 2005 р.

Примірник – об’єкт даної експертизи– рос. мовою, з числа 200 нумер., однак № не проставл.; без портр. О.В. Звенігородського.

Лінійні розміри блока: 373 х 288 х 54 мм.

Блок комплект. Фізичний стан збереження блока задовіл. Незначне пошкодження корінця, арк. [1], [5]; часткове порушення папер. структури ниж. берегів сторінок I – IV, як можна припустити, у наслідок виведення штампів або записів чорнилом, тушшю.

Видавничий обріз, оправа, форзац, закладка комплект., фіз. стан задовіл.

Видавнича суперобкладинка, футляр відсутні.

Запис кінця ХІХ – початку ХХ ст. на ниж. березі с. [7] , чорнилом, цифровий, майже стертий, потребує спеціального дослідження.

Додаткова інформація. Історія примірника невідома.

Комплекс отриманих даних, що є визначальними для експертної оцінки:належність друкованого документа – об’єкта експертизи – до видатних книжкових пам’яток, поліграфічних шедеврів, найцінніших творів російського і світового друкарського мистецтва; відсутність відомостей про історію цього примірника ( з числа нумерованих, однак без №), відсутність суперобкладинки, видавничого футляру, однак комплектність інших основних складових, задовільний фізичний стан документа.

Документ – об’єкт даної експертизи – є примірником-оригіналом особливо цінного російського видання История и памятники византийской эмали Н.П. Кондакова з альбомом кольорових репродукцій візантійських емалей зі зібрання О.В. Зве-нігородського (Санкт-Петербург, 1892), шедевром російського і світового друкарського мистецтва. Підлягає включенню до Державного реєстру національного культурного надбання і не може бути вивезений з території України.

Оцінна (прогнозна) вартість станом на 15.05.2012, розрахована за методикою Державного гемологічного центру України, з урахуванням цін на аналогічні книжкові пам’ятки на світових аукціонах останнього десятиріччя (див., наприклад, джерела 10–14):

921. 600 (дев'ятсот двадцять одна тисяча шістсот) гривень.

Дод. 1. Фотознімки оправи, обрізу, форзацу, тит. арк., 2-х ілюстрацій (6 арк. фот.).

Дод. 2. Протокол експертної оцінки прогнозної вартості пам’ятки (4 арк.)*.


2672996998267029.html
2673038322763220.html
    PR.RU™