ОПИС НАГРУДНИХ ЗНАКІВ (НАРУКАВНИХ ПОВ'ЯЗОК) ДЛЯ ЧЕРГОВИХ

1. Нагрудний знак

Нагрудній знак виготовляється у вигляді металевого прямокутника, який покри-
вається емаллю синього кольору і за периметром береться в рамку, фарбою золотистого
кольору виконується напис "Черговий частини" (черговий батальйону, КІШ, їдальні, па-
рку, штабу, фельдшер, сигналіст-барабанщик, оперативний черговий, помічник операти-
вного чергового, черговий зв'язку, черговий військового ешелону тощо). Розмір знака:
ширина - 7 см і висота - 3, 5 см. Написи виконуються без нахилу, прямими літерами. Ви-
сота літер - 0, 7 см. На зворотному боці знака повинна бути шпилька для кріплення до
одягу.

Нагрудний знак закріплюється посередині клапана лівої кишені так, щоб верх-
ній його край був на рівні верхнього шва клапана.

2. Нарукавна пов'язка

Нарукавна пов'язка застосовується в польових умовах і виготовляється з напів-
жорсткої тканини синього кольору, завдовжки ЗО - 40 см і завширшки 10 см. Краї пов'яз-
ки підгинаються і до них пришивається тасьма (резинка) для закріплення пов'язки на ру-
каві. На пов'язку наноситься жовтою фарбою чи нашивається з жовтої тканини відповід-
ний напис.


Додаток 18

до Статуту внутрішньої служби
(стаття 369)

ПРАВИЛА РОЗБИВКИ ТАБОРУ

1 Місце розбивки табору визначається старшим начальником за погодженням Із
місцевими й регіональними органами влади Це місце, по можливості, повинно бути по-
близу навчальних об'єктів (полів)

2 Під час визначення фронту табору необхідно враховувати напрямок вітрів
Перетинання фронту табору проїзними дорогами загального користування не

допускається Відстань від фланпв табору до проїзних доріг повинна становити не менше
ніж 50 м

3 Табір розбивається на прямокутні квартали поздовжніми, та поперечними лі-
ніями, які є водночас і шляхами сполучення

4 У глибину табір розділяється на смуги трьома паралельними до фронту табо-
ру лініями - передньою, середньою та задньою Відстань між лініями в глибину визнача-
ється системою розміщення наметів, необхідних споруд та обладнання Ширина перед-
ньої лінії має бути не менше ніж 10 м, середньої та задньої ліній - не менше ніж 5 м Між
рядами наметів у глибину табору обладнуються доріжки завширшки до 3 м

Для руху техніки вздовж розташування табору в його тилу обладнуються дороги окремо для колісних і для гусеничних машин

5 Перпендикулярно до фронту табір розділяється поперечними лініями, які
прокладаються між батальйонами та окремими підрозділами військової частини За ділянкою табору між поперечними лініями від передньої лінії до доріг для техніки закріплюється назва того батальйону (підрозділу), який розміщений у першій смузі ділянки Ширина поперечної лінії - не менше ніж 3 м

6 У першій смузі (між передньою та середньою лініями) в наметах розміщуються підрозділи згідно з порядком їх номерів

У другій смузі (між середньою і задньою лініями) розміщуються штаб військової частини, медичний пункт і їдальня, погрібці для води Та умивальники

У третій смузі (між задньою лінією та дорогою для техніки) розміщуються туалети, склади, майстерні та інші господарські споруди

Склади боєприпасів та вибухових речовин розміщуються за межами табору

7 Наметні гнізда розташовуються по фронту роти трьома або двома гніздами
Розмір гнізда - 5x5 м Відстань по фронту між основами бортів суміжних гнізд - 2, 5 м, а в
глибину -5м

Віддалення наметних гнізд від найближчої межі лінійки - не менше
ніж 1, 5 м

Справа від, входу до намету на табличці, зазначається його номер І військове
звання, прізвище та Ініціали старшого Розмір таблички за
шириною - 20 см і за висотою - 15 см

Написи на табличці виконуються прямим шрифтом на жовтому фоні чорною
фарбою Таблички розміщуються на висоті 50 см від землі '

Сержанти строкової служби розміщуються у своїх підрозділах Для старшини
роти виділяється окремий намет, в якому зберігаються документи роти

Офіцери, прапорщики, а також військовослужбовці-жінки розміщуються в
окремих наметах, з розрахунку один намет на три особи, або в приміщеннях У батальйоні виділяється намет для штабу батальйону


8 Намети для народознавчих світлиць встановлюються на лінії задніх рядів наметів рот, поруч із ними влаштовуються майданчики - класи для загальних зборів роти

9 У центрі розташування військової частини (між підрозділами) на лінії першого ряду наметів встановлюється підпора прапора За підпорою прапора на лінії другого
ряду наметів установлюється намет для чергового частини та його помічника Намети
для варти встановлюються у другій смузі

10 У першій смузі за наметами рот розміщуються приміщення (намети) для
зберігання зброї, поблизу яких обладнуються місця для чищення зброї, а за ними - погрібці для води та умивальники

11 Постові грибки для днювальних встановлюються на передній лінії по одному на правому й лівому флангах кожного батальйону

12 Парки обладнуються між задньою лінією та дорогою для техніки, на флангах
або перед фронтом табору Ділянки для парків визначаються командиром з'єднання або
військової частини

13 Гімнастичні містечка та майданчики для спортивних ігор влаштовуються, як
правило, неподалік від передньої лінії

14 Клуб військової частини розташовується на ділянці місцевості, яка дозволяє
вигідно обладнати відкриту сцену з місцями для глядачів та клубними павільйонами

15 Залежно від місцевих умов під час розбивки табору допускаються такі
відхилення

а) фронт табору може бути розбитий не за прямою лінією, а згідно з умовами
місцевості;

б) Інтервали між підрозділами можуть бути збільшені або зменшені,

в) парки можуть бути розміщені за межами табору

16 Територія табору обладнується блискавкозахисними пристроями, а також,
пристроями, які забезпечують додержання правил охорони довкілля

17 Для опалення наметів на кожну ніч призначаються окремі опалювачі, які повинні пройти Інструктаж з вимог пожежної безпеки і беззаперечно додержуватися їх

Ліжка та нари встановлюються так, щоб ширина проходів між ними і вільного
місця навколо печей була не меншою 1 м

18 Для електричного освітлення наметів використовується провід з подвійною
гумовою Ізоляцією У разі гасового освітлення ліхтарі підвішуються на дроті до основного стояка на відстані не ближче 70 см від полотна намету

19 Місце стоянки техніки обладнується не ближче ніж за 50 м від наметів Місця для куріння та розпалення вогнищ обладнуються не ближче ніж за 15м від наметів та
дерев

Навколо стоянки техніки повинне бути протипожежна смуга
завширшки 2 м

20 Похідні кухні встановлюються на відстані 10 м від хвойних дерев, 25

м - від наметів Майданчики для кухонь у радіусі 5 м очищаються від моху, чагарнику та Іншого рослинного покрику Попіл з кухонь виноситься в ями, заливається
водою І засипається піском


Додаток 19 до Статуту внутрішньої служби
(стаття 187, 353 і 368)

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Загальні протипожежні заходи у військових частинах і підрозділах

1 3 метою запобігання пожежі територію військової частини слід постійно очищати від сміття та сухої трави

Усі сховища, навіси, майданчики з боєприпасами, цехи основного й допоміжного виробництва, лабораторії, лінії високої напруги, електростанції й трансформаторні підстанції, димарі котелень, водонапірні башти, склади пального, мастильних матеріалів
та, інших матеріальних засобів повинні обладнуватися блискавкозахисними пристроями та Іншими Інженерними системам, що забезпечують їх пожежо- та вибухобезпечність

Під'їзд до джерел пожежного водозабезпечення, будівель та усі проїзди на території повинні бути завжди вільними для руху пожежних машин

2 3 метою пожежної безпеки заборонено

розпалювати вогонь ближче ніж за 40 м від будівель, майданчиків з майном І машинами, а також курити й застосовувати приладдя з відкритим вогнем у парках, сховищах, ангарах та подібних до них приміщеннях,

користуватися несправними печами, застосовувати для розпалення вогню запалювальні рідини, залишати матеріали, що можуть горіти, й майно поблизу печей та самі
печі без нагляду, сушити одяг на печах, димарях, проти пічних отворів, топити печі у години відпочинку (сну) особового складу У разі опалення печами димарі очищають від
сажі не рідше ніж один раз на два місяці,

відігрівати замерзлі водогінні та інші труби в будинках відкритим вогнем (факелами, паяльними лампами) Це можна робити лише з використанням пари, гарячої води
та Іншими безпечними засобами,

розміщувати в підвальних приміщеннях і під сходами будинків майстерні, коте-
льні, парильні та склади де обробляються чи зберігаються вогненебезпечні рідини та ма-
теріали,

перекривати доступ до засобів пожежегасіння, електрощитів та електрорубильників, зберігати на горищах, сходах і в коридорах матеріали й майно, робити перегородки, розміщувати підсобні майстерні й лабораторії, а також використовувати ці приміщення як житло,

використовувати не за призначенням засоби пожежегасіння,

перекривати запасні виходи з приміщень,

користуватися несправною електромережею та обладнаням, застосовувати побутові електрообігрівальні прилади без вогнетривких підставок, а також замінювати в
розподільних щитках перегоріли запобіжники дротом та Іншими предметам,

обгортати електролампи папером і тканиною, заклеювати чи закривати електричний провід шпалерами, плакатами, застосовувати для освітлювальної електромережі телефонні проводи,

облицьовувати стіни приміщень тканинами, не обробленими вогнезахисною сумішшю,

здавати під охорону приміщення (сховища), стан протипожежної безпеки яких не перевірено

3 Дезінфекція й сушіння обмундирування здійснюється в обладнаних типових дезінфекційних камерах (сушарнях) постійним наглядом Перед завантаженням у камери одягу вивертаються кишені

Під час дезінфекції й сушіння обмундирування заборонено збільшувати всередині камери температуру - понад установлені норми,

перевантажувати камери й сушарні,

завантажувати в камери, одяг, просочений мастилами і запалювальними рідинами,

укладати обмундирування на запобіжні сітки камер

4 У штабах, казармах, клубах, вартових і виробничих приміщеннях курити
дозволяється лише у спеціально відведених, пожежобезпечних та обладнаних витяжною
вентиляцією місцях

Для розігрівання сургучу застосовуються електросургучеварки з електролампою
потужністю не більше ніж 200 Вт. Щоденно після закінчення, роботи сміття, що може
горіти, й папір із приміщень прибираються

На випадок пожежі розробляється та вивішується план евакуації (у багатоповерхових будинках на кожному поверсі) У плані евакуації зазначаються схема поверху,
евакуаційні шляхи і виходи, правила поведінки, а також порядок і послідовність дій добового наряду у разі виникнення пожежі

5 Коридори, проходи, основні й запасні виходи, сходи завжди повинні бути вільними й не захаращеними Двері виходів із штабів, казарм, майстерень, клубів та Інших
приміщень повинні відчинятися назовні Забивати запасні виходи й облицьовувати стіни та стелі сходових кліток і коридорів матеріалами, що можуть горіти, забороняється
Запасні евакуаційні виходи позначаються відповідними знаками, ключі від них зберігаються у чергового штабу (підрозділу)

6 Засоби пожежогасіння, водоймища, пожежні гідранти й крани повинні бути
справними, а їх місце позначається стандартними табличками

Кількість засобів пожежогасіння в будівлях і на об'єктах встановлюється спеціальними нормами На території складів, парків, в ангарах і виробничих приміщеннях засоби пожежогасіння зберігаються на щитах

7 Біля телефонних апаратів повинні бути написи із зазначенням номера телефону найближчої пожежної команди, а на території військової частини мають бути засоби
звукової сигналізації для подавання сигналу пожежної тривоги

8 Щоденно в установлений командиром частини час усі майстерні, сховища,
склади, парки, ангари та інші виробничі приміщення перевіряються начальниками майстерень, сховищ, складів, цехів, черговим парку й особами пожежного наряду частини, усі
помічені недоліки усуваються до закриття приміщень (сховищ), а електричні мережі відключаються за допомогою зовнішніх рубильників

Підтвердженням виконання вимог пожежної безпеки в таких випадках вважається пожежний жетон, який вручається пожежним нарядом особі, що закриває об'єкт
Начальники сховищ, вкладів І черговий парку під час здавання об'єкта під охорону передають жетони начальникові варти У встановлений командиром частини час начальник
пожежного наряду одержує пожежні жетони від начальника варти

9 Додаткові протипожежні заходи у військових частинах проводяться згідно зі
спеціальними положеннями посібниками дорадниками й Інструкціями та правилами
пожежної безпеки

10 Зварювальні та Інші роботи з вогнем проводяться з дозволу командира І заузгодженням з пожежною службою частини У разі необхідності виставляється пожежний пост Приступати до проведення вогненебезпечних робіт дозволяється тільки після
виконання всіх вимог пожежної безпеки (наявність засобів пожежогасіння, прибирання


робочого місця від легкозаймистих матеріалів, захист конструкцій тощо) Після проведення вогненебезпечних робіт робоче місце слід ретельно оглянути І вжити заходів щодо
усунення порушень, які можуть спричинити пожежу

Особливі протипожежні вимоги в парках та ангарах

11 Машини (літальні апарати) необхідно ставити так, щоб між ними залишалися проходи завширшки не менше 1 м для забезпечення їх швидкого виведення на випадок
пожежі

12 Для запобігання виникненню пожеж у парках та ангарах категорично заборонено

заправляти пальним машини (літальні, апарати), що знаходяться на стоянках, І
залишати машини (літальні апарати) з паливними баками та паливопроводами, що протікають,

зберігати в місцях стоянок машин (літальних апаратів) пальне ти мастильні матеріали (крім тих, що містяться в баках) та порожню тару,

промивати й чистити гасом, бензином та Іншими пальними рідинами чохли, капоти та одяг,

зберігати в машинах (літальних апаратах) сторонні предмети, особливо промаслені ганчірки, чохли й спеціальний одяг,

застосовувати пожежонебезпечю підігрівачі, а також відкритий вогонь та легкозаймисті матеріали, що можуть горіти, під час обслуговування машин на стоянках,

виконувати - зварювальні роботи в приміщеннях для стоянки машин,

заправляти пальне в незаземлені літальні апарати,

допускати на аеродром техніку без засобів пожежогасіння,

тримати літальні апарати без шасі,

захаращувати ворота в приміщеннях для зберігання машин (літальних апаратів),
улаштовувати в цих приміщеннях комори, майстерні й використовувати їх як житло,

зачиняти ворота в приміщеннях для зберігання машин (літальних апаратів) на
внутрішні засуви

13 Для забезпечення негайного виведення із стоянки машин (літальних апаратів) у разі пожежі щоденно виділяються чергові тягачі з спеціальними тросами та наряд
військовослужбовців

На пунктах заправлення пальним

14 3 метою запобігання пожежам на пунктах заправлення пальним категорично
заборонено

рух машин зі швидкістю понад 10 км/год,

проведення заправлення машин на відстані ближче ніж 2 м від заправної колонки, а не вимкненим двигуном, а також за наявності людей у кузові,

виконання регулювальних та ремонтних робіт,

подавання звукових та світлових сигналів,

куріння, використання відкритого, вогню, а також ліхтарів та світильників у вибухонебезпечному виконанні,

наливання пального в резервуар вільним струменем,

зливання пального Із цистерн, експлуатацію резервуарів, заправних колонок І
трубопроводів без їх заземлення,

експлуатацію пункту заправлення, не обладнаного блисковкозахисними пристроями,

запуск двигуна машини до усунення з його поверхні розлитого пального,
зберігання на пункті заправлення промасленого ганчір'я

У майстернях

15 Приміщення, де виконуються роботи Із застосуванням легкозаймистих рідин
(гасу, бензину, ацетону, нітролаку тощо) та заряджання акумуляторних батарей, обладнуються спеціальною вентиляцією Електродвигуни, ліхтарі, світильники й електророзподільні пристрої використовуються тільки у вибухозахищеному виконанні Зарядні агрегати та генератори газозварювальних апаратів установлюються в окремих приміщеннях Установлювати печі в цих приміщеннях забороняється

16 Легкозаймисті рідини повинні зберігалися в металевому добре закупореному посуді та в кількості, що не перевищує одно 1 денної потреби, а після закінчення
робіт виносяться в спеціально обладнане складське приміщення

Розхідні баки виробничих печей та агрегатів місткістю 1 куб м, які працюють
на рідкому паливі, встановлюються в окремих Ізольованих приміщеннях, а місткістю до
1 куб м - на вогнетривких стінах на відстані не менше ніж 5 м від агрегатів

17 Для обтиральних матеріалів І промасленого ганчір'я в усіх виробничих приміщеннях установлюються металеві ящики з кришками, які обов'язково випорожнюються
після закінчення робіт

Промаслений спеціальний одяг повинен зберігатися поза виробничими приміщеннями (цехами) у спеціальних шафах у розгорнутому вигляді

Залишати в кишенях спеціального одягу Промаслені обтиральні матеріали забороняється

18 Опалення печей закінчується за 2 години до закриття майстерень Після закінчення робіт усі виробничі відходи та сміття, що зібралися за день, мають бути винесені з приміщень майстерень

У складах (сховищах)

19 Допуск на технічну територію складів (сховищ) Із сірниками та Іншими запалювальними пристроями заборонено

Трава на території складів (сховищ) своєчасно викошується й прибирається
Сушіння трави на території складів (сховищ) та ГІ випалювання не допускається

20 У складах (сховищах) дозволяється тримати лише, ті види майна, для яких
вони призначені

Забороняється захаращувати у складах (сховищах), проходи й виходи, зачиняти
двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, кар-
тоном, ялівкою Із полімерних матеріалів, тканинами, не обробленими вогнезахисною сумішшю

21 Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишалися вільними
проходи й виходи Забороняється складати майно впритул до печей, радіаторів опалення,
електромережі й ламп, а також проводити у сховищах роботи, не пов'язані з перенесенням та складанням майна

22 Поблизу складів (сховищ) забороняється складати будівельні матеріали, запаси палива чи будь-якого майна, а також порожню тару й упаковку та зберігати в загальних сховищах легкозаймисті рідини

23 Топки та затулкові отвори печей установлюються лоза складами (сховищами), а димарі обладнуються Іскровловлювачами За дві години до закриття складів опалення печей повністю закінчується, всі печі оглядаються і зачиняються.

24. У разі коли встановлюється електроосвітлення, всі склади (сховища) обладнуються зовнішніми рубильниками, які так само, як і групові щитки із запобіжниками,
повинні бути в металевих ящиках. У складах (сховищах) встановлюються світильники
закритого типу (із скляними ковпаками), які розміщуються вздовж основних та оглядових проходів, становлення електророзеток і влаштування службових приміщень у складах (сховищах) забороняється.

25. У сховищах боєприпасів і вибухових речовин, у місцях, де ведуться роботи
з такими речовинами, шибки у вікнах мають бути матовими або зафарбованими білою
фарбою.

Боєприпаси і вибухові речовини не можна залишати навіть на короткий час у
місцях, куди проникає сонячне проміння.

26. Вхід до вогненебезпечних (вибухонебезпечних) сховищ із вогнепальною
й холодною зброєю, запалювальними та освітлювальними пристроями, крім акумуляторних ліхтарів, а також у взутті,, не визначеному відповідними інструкціями, забороняється. /

27. У складах (сховищах) із легкозаймистими рідинами допускається встановлення. лише світильників у вибухозахищеному виконанні.

28. Розлите на території складу (сховища) пальне негайно засипається піском,
який потім виноситься за межі території.

29. Відкупорювати металеву тару зубилом чи молотком, які можуть дати іскру, забороняється. Дня відгвинчування пробок слід використовувати лише спеціальніключі.

30. Після закінчення роботи електромережа у сховищах, крім технічних засобів охорони, вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.

Заходи пожежної безпеки у разі встановлення пічного опалення

31. У разі встановлення металевих печей на ніжках дерев'яна підлога під піччю повинна бути вкрита теплоізоляційним (таким, що не горить) матеріалом завтовшки не менше ніж 12 см, а зверху - покрівельним залізом, на Яке кладеться один ряд цегли на глиняному розчині.

Ізольована площа підлоги повинна виступати за периметр перед топкою на 70см, з боків - не менше ніж 25 см.

32. У разі встановлення металевих печей без ніжок, а також тимчасових цегляних печей на дерев'яній відлозі має бути зроблена основа з чотирьох рядів цегли на глиняному розчині.

33 На дерев'яній відлозі перед топковим отвором слід прибити металевий лист розміром 70x50 см. Відстань від топкового отвору до протилежної стіни повинна бути не менше ніж 1 м 25 см, а від печі до обладнання - не менше ніж 70 см.

34. Для влаштування металевих димових труб необхідно:

деталі труб щільно з'єднувати між собою у напрямку руху диму та на глибину діаметра труби;

металеву трубу вставляти в догляну кладку не менше ніж на 10см;

у разі прокладання труби через вікно - вставляти в нього лист покрівельного заліза завтовшки не менше ніж 3 діаметри труби, кінець якої повинен бути виведений зовні на відстань не менше ніж 70 см та закінчуватися направленим угору патрубком заввишки не менше ніж 50 см з іскрогасником;

у разі прокладання труб через стіни та перегородки з легкозаймистого матеріалу


- влаштувати цегляні перегородки завтовшки 38 см лля незахищених конструкцій та 25см для конструкцій, захищених від загорання;

виводити труби від стіл, перегородок та конструкцій покрівлі на відстань не менше ніж 70 см, їх загальна довжина не повинна перевищувати 10 м;.

у разі виведення труб через вікна одноповерхових будівель, верхніх поверхів багатоповерхових будівель не допускати, щоб вони піднімалися вище карниза на 1 м, стежити, щоб закінчувалися іскрогасниками.

35. Забороняється вводити труби у вентиляційні канали.2672856457989342.html
2672931853680787.html
    PR.RU™