ТЕМА 1. Мета та завдання діяльності практичного психолога

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

«Погоджено» «Погоджено»

Голова НМК О.І.Шапран Перший проректор В.Ф. Хомич

Р «___»_____________ 2011 р

Тести

з навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації (психолог-консультант).

3 курс, 6 семестр

Розробники – Хомич Г.О., Бєлякова С.М.

(кафедра психології)

Р___________________________

Завідувач кафедри – Булах І.С.

Р__________

Тестові завдання затверджені на засіданні ради

Факультету педагогіки та психології

Р Декан факультету

Педагогіки та психології

Протокол № Яценко Л.В.

Тестові завдання до дисципліни

“Вступ до спеціалізації»

(«психолог-консультант»)

Автор – Хомич Г.О.

ТЕМА 1. Мета та завдання діяльності практичного психолога


2671547829673598.html
2671594106716918.html
    PR.RU™