Написання роботи

Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали.

Творче опрацювання літературних джерел передбачає систематизацію теоретичного матеріалу, здійснення критичного аналізу виявлених підходів та точок зору і на основі цього вироблення власного варіанту вирішення проблеми або приєднання до відомої, але найбільш оригінальної, на думку студента, точки зору. Зарубіжний досвід необхідно опрацьовувати через призму можливостей його адаптації до умов вітчизняних підприємств. Теоретичні посилання та пропозиції необхідно підкріплювати цифровою інформацією та іншими ілюстративними матеріалами. Переписування тексту літературних джерел без посилань на автора або без творчого опрацювання не допускається

На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки,таблиці) та здійсняється редагування.

У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфографія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами. Четвертий етап завершується оформленням курсової роботи згідно із вимогами, що перелічені у третьому розділі цих методичних вказівок.


2671218780507725.html
2671291027771195.html
    PR.RU™