Основні причини виникнення пожеж

Електричні мережі трифазного змінного струму з заземленою нейтраллю

В таких мережах опір ізоляції землі набагато більше опору нольової точки трансформатора тому опори ізоляції проводів відносно землі в даному випадку не враховуються.

Нульовий провідник застосовується для живлення споживачів фазною напругою тобто перевагою є можливість одержання двох типів напруг лінійної та фазової. Другий нульовий провідник виконує роль захисного який з’єднується з корпусом електроустановки причому на виходах обриву даного захисного провідника його повторно заземлюють через кожні 250 метрів, а також на вході в приміщення.

Розмежування нульового проводу на робочий та захисний повинно здійснюватись завжди при проектуванні житлових та громадських будівель.

У виробничих умовах таке розмежування використовується дуже рідко, а частіше використовують один нульовий провід що має повторне заземлення.

У цьому випадку у нульовому провіднику повинно бути передбачено пристроїв що автоматично роз’єднують коло(вимикачів запобіжників і т д).

У випадку однофазного дотику людини до такої мережі людина потрапляє під фазну напругу.

Аналогічний струм виникає при дотику нульового та фазного провіднику. При двофазному дотику маємо випадок

Отже в мережах з заземленою нейтраллю опір ізоляції провідників відносно землі не впливають на механізм ураження тому його можна не контролювати . Але в наслідок цього підвищується величина струму що тече через тіло людини, при однофазному дотику ,порівняно з мережею з ізольованою нейтраллю. Щоб підвищити захист людини використовують діелектричні рукавички, захисні запобіжники, по третє зміну режиму нейтралі для окремого споживача.

Ще один спосіб застосування понижуючого трансформатора.

Занулення електроустанов.

У мережах з заземленою нейтраллю захисне заземлення не забезпечує достатньо надійного захисту, що пояснюється тим що величина струму замикання фазового проводу на корпус обмежена опорами заземлення. Rо та Rз. В цьому випадку величина струму замикання може бути недостатньо для спрацювання запобіжника чи струмового захисту, внаслідок чого може існувати небезпечний потенціал на корпусі установки, тому для швидкого та надійного спрацювання струмового захисту металеві частини електро -установ які в нормальних умовах не знаходяться під напругою з’єднуються з нульовим проводом мережі, що називають захисним зануленням. Принцип дії занулення. Принцип занулення перетворення замикання на корпус на коротке замикання мережі що призводить до згоряння запобіжника.

Також для захисту споживачів від помилкового потрапляння під напругу застосовують захисне блокування, яке зазвичай являє собою автоматичне розривання кола проходження струму при порушенні герметизації корпусу.

Основи пожежної безпеки

Пожежа це неконтрольований процес горіння поза спеціальним вогнищем, який супроводжується знищенням матеріальних цінностей та виникненням небезпеки для людей.

Небезпечними факторами для людини при пожежі є відкритий вогонь іскри, підвищена температура повітря та предметів дим обвал будинків чи споруд при пожежі, та вибухи спричинені пожежею. За своїм походженням пожежі поділяють на екзогенні ,що виникли від зовнішнього теплового джерела, та ендогенні що виникли під впливом самонагрівання або самозапалювання.

Основні причини виникнення пожеж

1 )Недотримання правил пожежної безпеки;

2) Недбале користування вогнем;

3) Залишення без нагляду назріваючих приладів.

4) Відігрівання труб відкритим вогнем;

5) Порушення норм зберігання пожежо- безпечних несумісних матеріалів та вибухонебезпечних речовин ;

6) Неналежний інструктаж персоналу;

7) Недотримання робочого процесу;

8) Порушення правил використання електричної енергії проведення зварювальних робіт, на територіях що захаращені горючими матеріалами.

9) Неправильне обладнання опалювальних систем вентиляції та електроустаткування;

10) Використання несправних електроприладів;

11) Відсутність захисту від статичних розрядів або блискавкозахисту.

12) Несправності в системах автоматичного пожежогасіння.


2668691683485056.html
2668713637527685.html
    PR.RU™